Försäkring och ansvar för utdelad post i fastighetsboxar

Att post och paket försvinner är långt ifrån ovanligt. I många fall handlar det om slarv från avsändaren som exempelvis glömt bort att skriva mottagarens namn eller adress - och att försändelsen därmed skickats tillbaka.

I vissa fall handlar det också om att paketet eller brevet försvunnit som en del av mer mystiska omständigheter och där den mänskliga faktorn kan komma in som en förklaring. I och med att vi idag handlar mer online innebär detta mer försändelser - och därmed också en ökad belastning på den som ska leverera paketen till mottagaren.

Fastighetsboxar är säkrare 

I sällsynta fall måste man även räkna med stölder. Har du exempelvis ett paket som ska levereras till dig och där du inte är hemma kan detta innebära att det hängs på din dörr - och att någon, helt enkelt, tar det. Tillfället gör tjuven och just det exemplet är faktiskt ett argument till varför man som BRF ska investera i fastighetsboxar. Dessa är säkra sett till att de både är robusta och kommer med en väl utvecklad och genomtänkt låsanordning som är svår att forcera. 

Men, det kan givetvis ändå bli problem. Vem bär egentligen ansvaret för när post försvinner ur en fastighetsbox? Är det brevbäraren, är det du som mottagare - eller är det exempelvis leverantören och tillverkaren av fastighetsboxar som ska ta ansvaret? Helt enkelt är det inte.

Det första man ska göra är att kontakta postutdelaren för rådgivning. Vad har egentligen hänt? Man kan redan på hemsidan göra en reklamation och anmäla vad som hänt. Vidare kan man givetvis också göra en polisanmälan - inte minst för att det hela ska bli ett ärende för försäkringsbolaget och den egna hemförsäkringen att täcka. 

Kontakta Konsumentverket 

Om man upplever att brevbäraren inte tar saken på allvar kan man gå vidare med ärendet till Konsumentverket. Det är långt ifrån enkelt att klargöra vem som har ansvaret när - och om  - någonting försvinner. Ett tips är att alltid lösa en tilläggsförsäkring om det handlar om paket som är mer värdefulla. 

Och, ett annat tips är att man ingår ett avtal med vald brevbärare när man ska skicka eller motta ett paket. Genom detta förbinder sig denne att lämna ersättning om posten/paketet skulle gå förlorat. 

Din expert på fastighetsboxar!
18 Apr 2023