Så skapar du trivsel i trappuppgången

Hur påverkar egentligen trapphuset och skicket på detta de boende? Betydligt mer än vad man tror! Det första man som boende möts av i fastigheten är trapphuset - och samma sak gäller även för besökare. Det handlar om att få ett positivt första intryck och en känsla av samhörighet.

Har man ett rent och fräscht trapphus anstränger man sig mer för att hålla rent och snyggt och för att även fortsatt behålla den känslan. Något som i sin tur leder till en bättre grannsämja och mindre risk för konflikter och friktion mellan de boende. 

Dessutom kan man också direkt säga att en ökad trivsel blir värdehöjande. Ska en enskild medlem i en BRF sälja sin bostad kommer trapphuset att vara en viktig del av försäljningen. Man säljer inte enbart en lägenhet - man säljer en helhet. Ser man saken ur detta perspektiv finns all anledning att ta tag i denna fråga: det ligger i allas intresse.

Här nedan följer några snabba tips om hur ni kan skapa trivsel i trapphuset. 

Utökad städning

Att det är rent och fräscht är en förutsättning för ökad trivsel. Många föreningar ser trappstädning som ett nödvändigt ont och som något man kan dra in kostnader på. Man bör tänka tvärtom: det finns enorma vinster med att snarare utöka städningen och få städat under fler dagar i veckan. Dels så handlar det om att städningen för med sig positiva känslor och dels så handlar det även om att den ger längre livslängd till ytskikten och golvet. 

Investeringar

Fastighetsboxar är ett bra exempel på en investering som direkt för med sig en ökad trivsel. Dels är fastighetsboxar snygga och estetiskt tilltalande - dels går de att matcha med all typ av arkitektur och interiör. Fastighetsboxar minskar även springet i trapphuset och de medför en ökad brandsäkerhet sett till att man kan byta ytterdörrarna till dörrar som saknar brevinkast. Övriga investeringar som rekommenderas är att man exempelvis ser över systemet för inpassering. Att gå från nycklar till exempelvis blippar ger en ökad komfort. Även att exempelvis byta belysning är ett bra sätt att skapa en ökad trivsel. 

Renovera

En renovering av trapphuset kan bli nödvändig i vissa fall. Genom att måla om, se över ytskikten och exempelvis slipa golven så kan man skapa ett helt nytt uttryck. Rådet här är att välja en partner som har god vana av en trapphusrenovering och som kan hjälpa er från start till mål. 

Din expert på fastighetsboxar!
14 May 2023