Vem ansvarar för trapphuset i en BRF?

Att bo i en bostadsrätt är speciellt sett till att man själv har ansvar över allt som finns inne i bostaden - men att det som ligger utanför bostaden åligger styrelsen och föreningen att ta ansvar för. 

Vilket konkret kan översättas till att du som bostadsrättsinnehavare kan renovera och göra som du vill hela vägen fram till balkongdörren. Så fort du går ut på den så är du också utanför din egen sfär och får inte längre göra som du vill. Detta är givetvis hårddraget, men ger ändå en bild av hur det fungerar.

Du kan exempelvis inte börja glasa in din balkong, borra för att sätta upp hyllor eller exempelvis montera fast markiser utan att du först får ett godkännande av styrelsen för detta. 

Samma sak gäller i trapphuset. Som BRF har man ansvaret för att dels trapphuset ska se snyggt ut och dels för att det ska vara säkert att vistas i. För att detta ska ske så har man också - i de flesta fall - en extern partner inom förvaltning.

Förvaltning

Förvaltningen innebär att ett företag specialiserat på detta tar över ansvaret och exempelvis förhandlar om vilka som ska sköta städning och renhållning, vilka som ska ta hand om exempelvis snöröjning och vilka som exempelvis ska klippa gräs samt sköta rabatter. Det ska också tydligt framgå vilken som har hand om förvaltningen - och det ska också finnas nummer att ringa om någonting är fel. 

Vem har ansvaret för fastighetsboxar? 

Det kan också finnas saker i miljön och interiören som kan kräva extra skötsel. Ser man till exempelvis fastighetsboxar så kan det bli en fråga som rör fler än en part. 

Har man fastighetsboxar så har varje person boende i föreningen också ett eget, personligt fack. Vad händer om detta går sönder, vad händer om det inte går att öppna och vem ansvarar för om någonting försvinner? Det senare räknas som en stöld och där blir det en fråga som rör Polis och Försäkringsbolaget man har. Ser man till underhållet av fastighetsboxar så åligger mycket av ansvaret på förvaltaren som ska se till att boxarna hålls snygga och rena - och inkluderas i trappstädningen. 

Även leverantören har ett ansvar och där exempelvis ett serviceavtal ska finnas och där man - inom vad som inkluderas i den garanti man ger - ska korrigera exempelvis fel på låsmekanism eller andra skador som inte skett genom exempelvis sabotage. 

Det står klart att man med rätt förvaltning kan lägga sig i framkant rent ekonomiskt. Det handlar om en kunskap som leder till bättre framförhållning och planering vad gäller både underhåll och framtida investeringar. 

Din expert på fastighetsboxar!
5 Apr 2023